Vergoeding / Tarieven

Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf de leeftijd van 18 jaar worden de kosten verrekend met uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u het best uw zorgpolis of zorgverzekeraar raadplegen. Een verwijsbrief van uw (huis)arts is in de meeste gevallen niet meer noodzakelijk. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars deze directe toegankelijkheid.

Tarieven

Vrije tarieven per 01.01.2018.

Onderstaande tarieven gelden bij niet-vergoede behandelingen zoals logopedie op eigen aanvraag, restitutiepolissen en buitenlandpolissen. Verder worden de tarieven van de zorgverzekeraars gehanteerd.

Screening €20,25
Screening, intake en onderzoek €91,00
Intake en onderzoek na verwijzing €81,00
Eenmalig logopedisch onderzoek (op verwijzing) €91,00
Zitting logopedie €40,50
Zitting préverbale logopedie, individueel €81,40
Instructie/ overleg ouders van patiënten €40,50
Toeslag voor thuisbehandeling €18,00
Niet nagekomen afspraak €30,50
Telefonisch consult €18,25
Rapportages aan derden (per 15 minuten) €20,25